Chcę być przedstawicielem nowej klasy politycznej…

Swoim sposobem uprawiania polityki, chcę udowadniać, że słowo „zawód polityk” nie musi się kojarzyć negatywnie, że stając się politykiem, nie trzeba nakładać maski i udawać kogoś, kim się nie jest. Że można być sobą… Ja jestem!

Łukasz Krupa

Czy polityka i politycy zawsze będą się źle kojarzyć?
Mam nadzieje, że nie…

Dla mnie walka polityczna to ścieranie się na argumenty z politycznymi przeciwnikami w merytorycznych dyskusjach. To szukanie i proponowanie rozwiązań, które są najlepsze dla kraju, regionu i obywateli. Uważam też, że dobry polityk to także taki, który w konkretnych sprawach, dla dobra interesów swoich wyborców, potrafi nawet czasem współpracować z politycznym rywalami.

Jestem rodowitym Bydgoszczaninem…

W 2004 roku uzyskałem tytuł inżyniera kończąc studia na Wydziale Budownictwa w ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, a dwa lata później tytuł magistra ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2011 roku ukończyłem studia podyplomowe z rachunkowości w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a w 2012 roku, studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Łukasz Krupa

Zawsze aktywny i pracowity…

Od pierwszego roku studiów prowadziłem wraz rodzinną firmę, a po studiach dodatkowo założyłem własną działalność gospodarczą. Połączenie technicznej i ekonomicznej wiedzy ze studiów z praktycznym poznaniem bolączek polskiego przedsiębiorcy, biurokratycznych barier oraz specyfiki rynku pracy w naszym kraju pozwala mi na bardzo racjonalne i obiektywne podejście do polityki i działalności społecznej.

W wyborach parlamentarnych w 2011 roku startując z okręgu wyborczego nr 4 otrzymałem 18 401 głosów zdobywając mandat posła na Sejm RP VII kadencji.

Po zakończeniu kadencji, w listopadzie 2015 r. zostałem Doradcą Prezydenta – Rafała Bruskiego. Pełniąc funkcję pełnomocnika ds. utworzenia metropolii pracuję nad zacieśnianiem współpracy miedzy Bydgoszczą a gminami ościennymi.

Łukasz Krupa
Poseł VII kadencji Sejmu RP, doradca Prezydenta Bydgoszczy, polityk, lokalny patriota.